• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 497 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\11000 \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017 \Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017 \182982/1852/21-08-2017
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\240000 \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 \Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 \6Α667ΛΗ-0Ο8 \164982/2562
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\15000 \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 \Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017 \173842/1722
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\45000 \Εύβοια \Ανοικτός \Μισθώσεις \Κτίρια \Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 \Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 \Ψ7Ψ17ΛΗ-ΔΞΠ \170524/4010/01-08-2017
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\150000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 \Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 \7ΙΡΨ7ΛΗ-ΡΧΚ \164134/2542/24-07-2017