• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 885 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\120,00 \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός \Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 \Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 \137046/4450
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 \Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 \Ω1ΤΣ7ΛΗ-Ε13 \133724/7404
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\67794,78€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 \Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019 \ΩΩ8Υ7ΛΗ-Σ54 \ττ. 135501/4287
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 \Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2019 \Ω4ΙΜ7ΛΗ-2ΧΗ \130347/4266
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\7000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Κτίρια \Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 \Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019 \95247/5194/31-05-2019