Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται στην Άμφισσα επί της οδού Γιδογιάννου 31

Δημόσιος Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται στην Άμφισσα επί της οδού Γιδογιάννου

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την “Μίσθωση μηχανημάτων έργων για την εξεταστική διαδικασία του Ν. 3982/11 για τις ανάγκες της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων”.

Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

Read More »

Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Π.Ε Ευρυτανίας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ,

Read More »

Π.Ε.Ευρυτανίας: Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Ασπροποτάμου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευρυτανίας, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428   1.

Read More »