• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 640 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74241,28€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 \Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 \ΩΗΡΘ7ΛΗ-ΜΙΓ7 \89408/1107/20-04-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74241,28€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 \Τρίτη, 08 Μαΐου 2018 \6ΟΞΝ7ΛΗ-Ε2Χ \89401/1106/20-04-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\50840,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Κτίρια \Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 \Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017 \67ΨΥ7ΛΗ-ΒΧ0 \89914/2772
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\161994,40€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 \Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 \6ΟΗ77ΛΗ-Κ7Ε \85489/2681/17-4-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\350000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 \Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 \ΩΘΘΖ7ΛΗ-ΚΝΙ \83056/1676