• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο



  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 557 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\231296,58 \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 \Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 \7ΥΕΑ7ΛΗ-ΤΙΨ \274958/6899/12-12-2017
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\0,00€ \Εύβοια \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 \Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 \ΨΩΣ27ΛΗ-ΞΑΕ \271542/6261
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2041897,96 \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008 \Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015 \ΨΨΦ77ΛΗ-8ΘΥ \270801/6782/07-12-2017
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1100,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 \Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 \262591/9563
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\19000,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα \Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 \Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 \266856/4504/04-12-2017