• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 993 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\0 € \Φωκίδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 \Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019 \270965/4041
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74400 € \Εύβοια \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 \Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 \6ΙΒΔ7ΛΗ-197 \278595/8001
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\21853,76 € \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 \Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 \- \278620/4161
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1800000 € \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 \Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 \6ΔΑ27ΛΗ-394 \266980/7584
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1500000 € \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 \Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 \Ω06Ψ7ΛΗ-24Μ \273687/7861