• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 455 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\80000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 23 Μαΐου 2017 \Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017 \6T4Π7ΛΗ-1Φ6 \98914/1931
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\111000,00 \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 \Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 \ΨΡΝΚ7ΛΗ-Β5Κ \98565/1925
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\720000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 \Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 \7ΞΞΝ7ΛΗ-8Ξ0 \98549/1924/
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1100000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017 \Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 \Ω5ΘΝ7ΛΗ-ΑΡΚ \98583/1926
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\10000,00€ \Ευρυτανία \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 \Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 \103684/1090