• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\100000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 \Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 \ΩΣΖΧ7ΛΗ-ΒΤΘ \231994/6921
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 \Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 \ΩΣ4Ξ7ΛΗ-928 \227839/12998
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\168852,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 \69ΚΧ7ΛΗ-93Μ \230084-6621
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\10394,80€ \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 \Ω3ΞΓ7ΛΗ-ΙΩ8 \229463_5721
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 \Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 \ΩΗΨΜ7ΛΗ-54Τ \16846/4590