• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1126 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\34800 \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2029 \Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010 \150264/2437
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\865000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020 \Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020 \6ΡΖΜ7ΛΗ-ΔΥΡ \150074/2750
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\5.797.256,73€ \Βοιωτία \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 \Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020 \20PROC007089868 \148346/3886/27-07-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\7256787,76 € \Εύβοια \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 \Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020 \20PROC007084528 2020-07-24 (ΑΔΑΜ) \147584/4385/24-07-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3609326,88€ \Φωκίδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024 \Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2003 \145614/2398