• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1151 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\350000.00 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά \Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 \Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 \7Σ5Θ7ΛΗ-ΤΤΧ \143886/4486
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\17202,78€ \Ευρυτανία \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 \Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 \ΩΨ8Δ7ΛΗ-Ρ43 \142638/3972/27-10-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\40000,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις \Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015 \Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 \Β85Μ7ΛΗ-Σ50 \140807/6041/22-10-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73500,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 \Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 \7ΛΓΧ7ΛΗ-ΞΜΤ \134697/5851
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\20760,68€ \Ευρυτανία \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 \Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 \Β80Ζ7ΛΗ-4Κ2 \136414/3861/14-10-2015