• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1068 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\146440,80€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορές & Επικοινωνίες \Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015 \Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 \7ΖΠΡ7ΛΗ-ΩΗΞ \25172/967/20-02-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1360609,98€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορές & Επικοινωνίες \Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015 \Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 \ΨΠΕΚ7ΛΗ-ΦΨΣ \25175/968
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\80000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 \Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 \6ΥΟ07ΛΗ-ΨΙΘ \23065/699/17-02-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\67752,81 \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορές & Επικοινωνίες \Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015 \Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 \665Ο7ΛΗ-ΤΔΨ \24477/708/19-2-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\61500,00 \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Καθαριότητα \Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 \Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 \966/04-02-2015