• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 885 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\220000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 \Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 \ΨΩΡΤ7ΛΗ-ΗΞ5 \95334/5195/25-04-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\17400,00€ \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019 \Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 \99378/1467/06-05-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\23000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 \Τρίτη, 14 Μαΐου 2019 \96056/3350
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Κτίρια \Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 \Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 \- \92174/3249
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 \Πέμπτη, 02 Μαΐου 2019 \- \34390/1388