• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 689 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\370000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 \Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 \7ΧΙΙ7ΛΗ-1ΜΧ \121802/6378
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\806398,72€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 \Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 \ΩΘΙ47ΛΗ-ΑΨΔ \121570/2539
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\25000,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 \Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 \6ΙΘ87ΛΗ-ΚΛΔ \119473/2484
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\120000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 \Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 \7ΔΠΚ7ΛΗ-Μ9Ξ \115467/5987
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2150,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 \Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 \119033/4348