• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 787 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2359,23€ \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 \Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 \94Μ37ΛΗ-Ι1Γ \244022_6873
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\- \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 \Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 \242664/3295
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3000000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 \Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 \ΩΣΙΜ7ΛΗ-ΘΔΡ \240073/5929
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\73464,54€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 \Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 \ΩΨΦ47ΛΗ-ΣΚΗ \124001/6839
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\527000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 \Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 \Ω1ΘΩ7ΛΗ-ΛΙ0 \240019/5925