• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 916 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\48000,00€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα \Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 \Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 \162424/2472
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1100000,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 \Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 \ΨΧΩ57ΛΗ-ΒΕΖ \3450/155553
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\196494,91€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Μελέτες \Τοπογραφικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά \Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 \Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 \6ΨΗΗ7ΛΗ-Θ0Ρ \3446/155336/09-07-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\62323,29€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 \Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019 \7ΖΘ17ΛΗ-7ΣΨ \154697/1959/9-7-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1700,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Κτίρια \Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 \Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 \- \156398/5041