• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1176 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(3 ψήφοι)
\99999,80€ \Φωκίδα \Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020 \Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 \6Κ3Ε7ΛΗ-ΓΤ1 \203568/3479
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\74201,60€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 \Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 \Ω2ΒΨ7ΛΗ-Ο95 \197395/2902/25-09-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\74400,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020 \Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 \ΨΗΟΥ7ΛΗ-4ΕΞ \197391/2901/25-09-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\500000 \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 \Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 \6ΚΗΗ7ΛΗ-9ΙΨ \196394/3507