• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 741 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 \Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018 \Ψ10Ρ7ΛΗ-294 \186405/2777
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\400000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2018 \Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 \69ΠΨ7ΛΗ-Η3Ε \173012/3957
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\119981,52€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 06 Αυγούστου 2018 \Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 \ΩΤΙ87ΛΗ-ΝΦ9 \184284_5338/6-8-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\140000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 \Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 \ΩΤΧΨ7ΛΗ-4ΕΜ \176363/2926
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\400000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018 \Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018 \66117ΛΗ-1ΥΩ \181854/4193