• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\4040,54€ \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 \Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 \- \Οικ.208745/3115
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\223000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 \Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 \ΩΕΜΚ7ΛΗ-ΗΜΥ \203605/2625/12-9-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73780,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 \Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 \ΩΛΝΚ7ΛΗ-7Α9 \202062/2603/10-09-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\223331,65€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 \Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 \ΨΓΜ87ΛΗ-ΖΘ2 \200341/2586/09-09-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\40000,00€ \Εύβοια \Μελέτες \Στατικά, Γεωτεχνικά \Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 \Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 \6ΥΒΞ7ΛΗ-ΦΥ0 \201422/5546/09-09-2019