• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 916 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\616912,40€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 \Δευτέρα, 05 Αυγούστου 2019 \6Ω8Ρ7ΛΗ-Ν70 \152747/4946
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\20000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019 \Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 \6Χ437ΛΗ-Ψ1Τ \107833/5890/15-05-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\160000,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Προμήθειες \Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019 \Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 \ΩΛ8Υ7ΛΗ-ΦΡΒ \147608_3996
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\546744,18€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 \Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 \6ΥΜΘ7ΛΗ-Α3Ζ \141043/4531
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 \Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 \ΩΚ8Ν7ΛΗ-4ΕΚ \138279/7693