• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 568 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3784,05 \Ευρυτανία \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 \Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 \Ω1ΙΞ7ΛΗ-2Ε1 \254403/3286
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\182935,56 \Φωκίδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 \Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 \739Ε7ΛΗ-ΕΙ7 \253151/2911
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\168218,4 \Φωκίδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 \Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 \7ΓΥ37ΛΗ-ΝΟΚ \252017/2876
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\140000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 \Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 \7ΘΨΖ7ΛΗ-ΖΕ5 \250696/9205
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\9000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Κτίρια \Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 \Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 \6ΤΩΠ7ΛΗ-348 \250732/9209/14-11-2017