• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 862 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 \Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 \7ΖΩΣ7ΛΗ-ΤΘΙ \55528/2610/12-03-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\230000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 \Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019 \6Ο7Η7ΛΗ-Ε12 \57822/1268
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\40000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 \Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 \ΩΙ1Μ7ΛΗ-6ΦΒ \57524/2119
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\50000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις \Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 \Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 \ΩΘΚΛ7ΛΗ-ΓΕΙ \56053/2094
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\15000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 \Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 \- \53448/2043