• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 993 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\270000 € \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 \Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 \ΨΑΧΨ7ΛΗ-8ΚΠ \235805/5433
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3500000 € \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 \Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 \60Τ87ΛΗ-ΨΑΞ \235370/5430
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2071000 € \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 \7ΜΖΙ7ΛΗ-Ω7Ε \172913/4726
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\330000 € \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 \6ΑΙΥ7ΛΗ-ΜΡΒ \229963/13092
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\74356,6 € \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 \Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 \ΩΞΡ97ΛΗ-ΨΟ3 \ττ. 235856/6777