• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1068 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 \Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 \Ω8ΥΔ7ΛΗ-ΝΨΟ \76311/3810
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 \680Χ7ΛΗ-8ΘΠ \76309/3809
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 \Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 \ΨΒΥΤ7ΛΗ-ΨΑΘ \76303/3808
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 \Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020 \Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 \ΨΣΓ27ΛΗ-ΕΘΖ