• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 817 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\500000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 \Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 \6Ε017ΛΗ-ΜΕΧ \297715/15915
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 14:30

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ Ι.Μ. ΒΡΑΧΑΣ»

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(4 ψήφοι)
\300000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά \Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 \Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 \Ψ8Υ37ΛΗ-3ΣΣ \293054/4424/13-12-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1500000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 \Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 \66ΑΔ7ΛΗ-ΦΞΟ \290276/5040/07-12-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\0,00€ \Εύβοια \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 \Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018 \ΩΥΜΩ7ΛΗ-ΘΞΖ \287748/7588
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\50000,00€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 \Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 \ΩΠΡΑ7ΛΗ-97Κ \Οικ.287273/3991