• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\200000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 \Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 \ΩΞΓ47ΛΗ-6ΒΙ \193866/4292
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\460000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 \Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 \ΨΗΔ17ΛΗ-5ΒΝ \192483/4257
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\98000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 \Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 \6ΓΤΜ7ΛΗ-Ω0Ζ \191836/4243
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\72973,08€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019 \Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 \ΨΞΚΡ7ΛΗ-ΩΞΗ \194904/3740/2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\2600000.00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 \Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 \Ω9ΓΘ7ΛΗ-5ΚΖ \191092/4227/26-8-19