• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 916 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\100000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 \Σάββατο, 06 Ιουλίου 2019 \ΩΘΞΟ7ΛΗ-Κ6 \137125/4456
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\120,00 \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός \Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 \Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019 \137046/4450
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 \Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 \Ω1ΤΣ7ΛΗ-Ε13 \133724/7404
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\67794,78€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 \Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2019 \ΩΩ8Υ7ΛΗ-Σ54 \ττ. 135501/4287
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 \Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2019 \Ω4ΙΜ7ΛΗ-2ΧΗ \130347/4266