• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 993 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 12:00

Προμήθεια άλατος 2019

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\67709,6 € \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 \Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 \6ΔΒ37ΛΗ-ΒΑΠ/ ΑΔΑΜ:19PROC005732062 \235073/3023
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000,00 € \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 \Ω48Ι7ΛΗ-Χ6Ρ \233320/2990
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\94216,44€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 \Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019 \Ω7997ΛΗ-042 \οικ.233314/3430
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\980000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \60Λ87ΛΗ-Δ9Ψ \231383/6401
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1050000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \9ΩΗΜ7ΛΗ-ΖΚΠ \231382/6400