• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1176 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\399999,99€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2020 \Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 \6ΤΑ97ΛΗ-92Ν \176678/2601/03-09-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\52440,50€ \Φωκίδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 \Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 \183625/3040
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\74313,20€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός \Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 \Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 \ΨΣΔΒ7ΛΗ-ΨΟ4 \180374/5490
Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 11:55

Προμήθεια άλατος 2020 Π.Ε.Ευρυτανίας

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\67709,60€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Κυριακή, 06 Σεπτεμβρίου 2020 \Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 \6ΔΕΝ7ΛΗ-ΠΗΠ \180914/2665
Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 12:01

Γ΄Φάση Λιμένα Μαντουδίου

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\15000000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Λιμενικά \Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 \Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 \6ΟΛ87ΛΗ-ΒΩΗ \178863/5605