• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 817 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\11160,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Εργαλεία \Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 \Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 \274774/9072/26-11-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\125460,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 \Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 \6Ξ9ΚΛΗ-ΗΙ2 \266545/4535
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\800,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Μεταφορές & Επικοινωνίες \Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 \Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 \7ΧΥΞ7ΛΗ-6ΤΒ \8863
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\220000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 \Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 \ΨΘΑΜ7ΛΗ-Υ50 \269164/8829
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\62000,00€ \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Κτίρια \Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 \Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 \ΩΓ8Ν7ΛΗ-ΧΨΗ \267560_7536