• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\18500,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 \Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 \Ψ7ΗΔ7ΛΗ-7Ω6 \192487/4258
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\410000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019 \Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 \7ΧΨΚ7ΛΗ-ΠΗ2 \190850/4221
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 13:38

Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1201500,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά \Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 \Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 \62Τ07ΛΗ-7ΣΤ \168531/4596
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74313,20€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 \Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 \- \οικ.192276/2886
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\33999,99€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 \Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 \- \οικ.192266/2885