• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 787 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 10:38

Επισκευή και συντήρηση αποθήκης Π.Ε. Φωκίδας

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\83000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018 \Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 \ΨΕΤΑ7ΛΗ-Α0Σ \202518/3411
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\50000,00€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 \Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 \ΨΕΓΜ7ΛΗ-ΦΝ5 \222247/2982
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 12:13

Προμήθεια άλατος 2018, Π.Ε. Ευρυτανίας

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73.953,60€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 \Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 \18PROC003751063 \3333/221128/26-09-2018
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 12:13

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ 2018"

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73.953,60 \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 \Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 \18PROC003751063 \3333/221128/26-09-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 \Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 \64ΡΔ7ΛΗ-Η8Ψ \209083/11450