• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 741 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2150,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 \Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 \5867
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\4500,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 \Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 \5868
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\750,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 \Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 \166402/5869
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\79158,24€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 \Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018 \6Κ027ΛΗ-ΡΟΩ \164454/2256
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\34800,00€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 \Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018 \ΨΣΒΠ7ΛΗ-ΠΔΟ \163648/2251