• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 689 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\99844,80€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 \Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 \ΩΦΖΖ7ΛΗ-ΤΩΦ \110409/4114
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Κτίρια \Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 \Τρίτη, 22 Μαΐου 2018 \110948/4139
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\92513,62€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018 \Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 \Ω7867ΛΗ-5ΩΖ \98581/1260/02-05-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\24700,00€ \Ευρυτανία \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 \Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 \105529/1379
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 \Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 \6Ψ297ΛΗ-334 \105516/2155/