• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1126 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\421050,85 € \Βοιωτία \Ανοικτός \Μελέτες \Γεωτεχνικά \Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 \Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 \ΨΞ0Ψ7ΛΗ-ΚΚ0 \2688/120532/24-06-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\200000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 \Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 \6ΠΡΣ7ΛΗ-ΥΩ6 \118753/6510
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\120000,00 € \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Κτίρια \Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 \Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 \9ΚΕΞ7ΛΗ-6ΨΔ \120767/4033
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\46400 € \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Κτίρια \Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 \Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 \ΩΚΟΜ7ΛΗ-Δ0Ε \ΩΚΟΜ7ΛΗ-Δ0Ε
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\10000,00€ \Ευρυτανία \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 \Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 \115934/1958