• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 993 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2150000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \9ΥΨΣ7ΛΗ-Τ1Φ \231388/6404
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1500000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \ΩΛ597ΛΗ-3ΣΙ \230905/6389
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1400000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \6ΚΛΗ7ΛΗ-5ΙΖ \231373/6399
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1160000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \ΩΟ7Ζ7ΛΗ-Π63 \230925/6390
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\1650000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \62ΦΑ7ΛΗ-ΕΑΩ \230943/6394