• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 885 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74400,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019 \Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 \6Δ9Τ7ΛΗ-Π9Γ \70107/155/29-03-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\72000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 \Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 \ΩΠ6Ζ7ΛΗ-7ΨΥ \70110/2563
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\39999,99€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 \Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 \ΩΟΘΥ7ΛΗ-6ΜΕ \οικ.69710/1026
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\23000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 \Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 \43106/1720
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\15000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 \Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 \- \67638/2496