• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 862 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1485,40€ \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 \Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 \- \Οικ.49870/759
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\900000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 \Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 \Ψ8ΞΜ7ΛΗ-9ΡΞ \43414/398/25-2-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\7500,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 \Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 \46137_1403
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\32,400€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Κτίρια \Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019 \Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 \Ψ0ΚΔ7ΛΗ-ΔΘΞ \44127/733/26-02-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1500000,00€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 \Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 \ΩΕΦΒ7ΛΗ-Η7Θ \1ΔΚΠ/2019/156/39183