• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 628 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\357161,01€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 \Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 \6ΛΡΩ7ΛΗ-ΘΨ7 \25157/723/01-02-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\90000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 \Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 \ΨΠ8Ο7ΛΗ-Ν09 \21102/348/12-01-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\280000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 \Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 \61ΧΒ7ΛΗ-Α44 \21101/347/12-01-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\450000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 \Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 \7ΙΖ57ΛΗ-ΓΜΙ \21095/344/22-01-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\280000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 \Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018 \20490/164/26-01-2018 \20490/164/26-01-2018