• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 993 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1080000,00 € \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \ΩΩ3Ο7ΛΗ-Χ9Ξ \230930/6392
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1000000,00 € \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \Ω3ΞΠ7ΛΗ-ΘΣ8 \230939/6393
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3200000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \ΩΡΖ67ΛΗ-ΓΜΚ \230927/6391
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\100000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 \Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 \ΩΣΖΧ7ΛΗ-ΒΤΘ \231994/6921
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 \Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 \ΩΣ4Ξ7ΛΗ-928 \227839/12998