• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1176 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\240000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 \Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 \ΩΥΟΚ7ΛΗ-ΒΓΜ \170414/2533/26-8-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\3500,00€ \Εύβοια \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Είδη ατομικής προστασίας \Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 \Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 \170139/5124/26-08-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\30000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Ενεργειακά \Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 \Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 \6ΩΚ87ΛΗ-94Χ \170594/5337
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\150420,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 \Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020 \62ΞΒ7ΛΗ-350 \170121/5122
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 11:38

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 2020

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\69967 \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 \Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 \ΩΔ497ΛΗ-ΒΑ1 \167461/2491/21-08-2020