• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 741 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\338841,02€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 \Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018 \Ω2ΦΜ7ΛΗ-ΦΕΙ \160365/2374/09-07-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\52433,40€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018 \Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 \786Π7ΛΗ-ΛΗ6 \161866/2348
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\436119,04€ \Φωκίδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών \Τρίτη, 18 Ιουλίου 2006 \Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2008 \157081/2175
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\63000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Υλικά - Είδη καθαριότητας \Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 \Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018 \7ΔΣ27ΛΗ-88Λ \155713/5511
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\3500000 \Βοιωτία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 \Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 \6Ψ3Η7ΛΗ-Κ5Ρ \3571/155833/29-6-2018