• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 862 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\988144,14€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 \Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 \ΩΛ07ΛΗ-ΥΩ7 \39465/927
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\130000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 \Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 \ΩΟΓ27ΛΗ-Ξ9Ρ \37586/804
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1486000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 \Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019 \ΨΦ4Μ7ΛΗ-ΒΧΨ \34752/738
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\6000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 \Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2019 \- \34390/1388
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\60655,58€ \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 \Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 \Ω9ΔΝ7ΛΗ-Μ3Ζ \37406_1121/18-2-2019