• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 689 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\43233,86€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 \Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 \6ΧΟΘ7ΛΗ-ΜΣ0 \104409/3259/
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\24428,00€ \Ευρυτανία \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις \Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 \Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 \97419/1241
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\5000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018 \Τρίτη, 15 Μαΐου 2018 \100759/3861
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\245000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια \Πέμπτη, 03 Μαΐου 2018 \Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 \7ΑΧΧ7ΛΗ-Ι0Μ \99233/5176
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1500000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 02 Μαΐου 2018 \Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 \72ΘΥ7ΛΗ-ΝΣΣ \92283/1838