• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1126 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\258818,70€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα \Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 \Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020 \Ω5ΘΞ7ΛΗ-2Κ4 \110939/3858
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74400€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 \Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 \65ΝΡ7ΛΗ-Λ58 \112749/3442
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\65472 \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 \Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 \6ΨΝΨ7ΛΗ-ΙΔΕ \ττ. 111235/3424
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\45000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 \Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 \ΨΛΛΡ7ΛΗ-ΘΞ1 \106951/5856
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\61000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 \Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 \6ΜΡ97ΛΗ-ΖΑ8 \106947/5855