• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 787 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\58184,72€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 \Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 \ΩΒΩΧ7ΛΗ-ΜΛΜ \221343/3259
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\22182,96€ \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016 \Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016 \7ΥΓΝ7ΛΗ-1ΧΔ \220300/6135
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\35650,34€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 \Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 \ΨΝ267ΛΗ-ΖΘ5 \220126/3239
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\332742,99€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 \Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018 \6ΠΠ47ΛΗ-7ΞΦ \7354/25-09-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73308,80€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 \Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 \780Ξ7ΛΗ-Ε9Δ \217542/3281/21-09-2018