• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 689 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\60000,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 \Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 \Ω4ΙΞ7ΛΗ-3ΧΥ \1227/96085/27-04-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\400000,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 \Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 \6Υ7Χ7ΛΗ-9Ρ0 \2128/92163/24-04-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\71500,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά, Λιμενικά \Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 \Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 \Ω2ΒΘ7ΛΗ-70Β \94109/4924/25-04-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\59520,00€ \Βοιωτία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 \Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 \67ΘΝ7ΛΗ-ΕΤΕ \93537/2910
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74241,28€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 \Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 \ΩΗΡΘ7ΛΗ-ΜΙΓ7 \89408/1107/20-04-2018