• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1068 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000€ \Βοιωτία \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 \Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 \ΩΕ667ΛΗ-ΛΚΒ \995/44154
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\62000 € \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 \Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2020 \ΨΥΤΝ7ΛΗ-ΧΧΚ \42961/424
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\34720 € \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού \Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 \Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 \ΩΥ6Λ7ΛΗ-ΣΟΕ \43975/1473.
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\1294352 € \Εύβοια \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 \Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020 \ΩΨΧΥ7ΛΗ-5ΓΜ \39786/1348
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1070052,04 € \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 \Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 \6Α197ΛΗ-20Θ \32471/277