• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 787 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73765,12€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 \Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 \6ΝΝΤ7ΛΗ-ΖΦΟ \217538/3280/21-09-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\400000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 \Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 \ΩΠ1Υ7ΛΗ-ΣΞΝ \215659/5100
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\90000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Υλικά - Είδη καθαριότητας \Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 \Σάββατο, 06 Οκτωβρίου 2018 \ΨΡ2Ο7ΛΗ-00Ε \211692/7172
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 \Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 \64ΡΔ7ΛΗ-ΗΒΨ \209083/11450
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3540,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 \Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 \209790/7126