• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 628 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\7000,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 \Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 \18066/801
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\182487,32€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 \Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 \63Φ17ΛΗ-ΙΔ1 \3627/48242/01-03-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\240000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 \Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 \Ω3Β17ΛΗ-ΩΒ7 \41604/373/01-02-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\850000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 \Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 \6ΟΛ27ΛΗ-ΠΕΝ \41604/373/21-02-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\70000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά \Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2018 \Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 \ΩΥΑΚ7ΛΗ-949 \2481