• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1160000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \ΩΟ7Ζ7ΛΗ-Π63 \230925/6390
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1650000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \62ΦΑ7ΛΗ-ΕΑΩ \230943/6394
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1080000,00 € \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \ΩΩ3Ο7ΛΗ-Χ9Ξ \230930/6392
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1000000,00 € \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \Ω3ΞΠ7ΛΗ-ΘΣ8 \230939/6393
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3200000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \ΩΡΖ67ΛΗ-ΓΜΚ \230927/6391