• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 689 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 \Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018 \ΩΟΦΩ7ΛΗ-ΟΤ3 \136821/7189
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\400000,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2018 \Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2018 \ΩΩΙΩ7ΛΗ-ΛΝ7 \2982/132129
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\200000,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 \Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018 \ΩΩΙΩ7ΛΗ-ΛΝ7 \2983/132145/6-6-2018
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\92513,62€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 \Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 \7AON7LH-HH7 \132803/1795
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 \Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 \6ΨΧΝ7ΛΗ-ΗΣΖ \134094/2832