• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 916 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\168852,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Πέμπτη, 08 Αυγούστου 2019 \Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019 \ΩΧΛΡ7ΛΗ-Δ7Ο \180809/5452
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\3104460,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019 \Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 \Ω1ΣΗ7ΛΗ-ΘΤ4 \3956/177202/5-8-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\67675,70€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 05 Αυγούστου 2019 \Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019 \7ΝΙ37ΛΗ-9ΓΙ \ττ.: 176956/5318
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\800000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 \Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 \6ΘΨ27ΛΗ-ΤΚΥ \168537/4597
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\550.000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 \Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 \ΩΠ5Ξ7ΛΗ-ΣΡΒ \170762/2195