• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 817 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74400,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Κτίρια \Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 \Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 \ΨΤΓ67ΛΗ-3ΘΚ \31944/294
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\400000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 \Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2019 \7ΖΙΦ7ΛΗ-Ι2Β \131364/1742
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\540000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019 \Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019 \9Ο5Γ7ΛΗ-4Β4 \27874/257/05-02-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1000000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 \Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 \ΩΗΟ17ΛΗ-4ΤΒ \24474/231/1-2-2019
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\300000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019 \Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 \6ΣΙ07ΛΗ-2ΝΒ \26026/596