• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1102 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\73904,00€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 06 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 \62ΩΘ7ΛΗ-ΓΞΕ \77823/1190/04-05-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\900000,00€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2020 \ΨΣΩΔ7ΛΗ-66Η \79453/3121
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1000000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 05 Μαΐου 2020 \Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 \ΨΨΡΥ7ΛΗ-1ΙΟ \79019/399
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74400,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τρίτη, 05 Μαΐου 2020 \Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 \685Υ7ΛΗ-2ΞΖ
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\74000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Δευτέρα, 04 Μαΐου 2020 \Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 \Ω8ΥΔ7ΛΗ-ΝΨΟ \76311/3810