• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 741 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\60000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός \Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 \Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 \6Φ0Τ7ΛΗ-ΣΩΒ \179122/6675/31-12-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\8000 \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016 \Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016 \7ΣΙΧ7ΛΗ-ΒΔΧ \172558 / 9232
Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015 08:41

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\90000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 \Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016 \ΩΛΣΥ7ΛΗ-7ΣΜ \170184/7454/23-12-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\522200 \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Μισθώσεις \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2016 \Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016 \7ΖΔΗ7ΛΗ-55Χ \157235/8475
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\95000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 \Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 \Ω43Ε7ΛΗ-ΑΟ3 \173245/5554