• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 689 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\90000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 \Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015 \7ΠΙ57ΛΗ-7ΥΩ \124833/7205/22-09-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\450768,57€ \Εύβοια \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 \Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 \120954/11926/15-9-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\178016,53€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 \Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015 \ΨΡΚΒΛΗ-ΕΦ9 \120204/4542/14-09-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\80000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015 \Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015 \77547ΛΗ-ΤΝΒ \119327/6219
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\34027,95€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 \Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015 \ΨΟ3Η7ΛΗ-ΗΒΤ \117136/4445