• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1076 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\35061,89€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 \Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 \ΩΥ177ΛΗ-ΓΙΝ \1078/2016
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\804021,52€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2016 \Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016 \7ΤΦΦ7ΛΗ-Υ3Ψ \33832/749
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\600000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2016 \Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016 \ΩΜΞΧ7ΛΗ-ΕΝΒ \30726/767/01-03-2016
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\2000000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2016 \Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016 \ΩΞ387ΛΗ-Μ73 \30454/762/01-03-2016
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1559984,40€ \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016 \Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016 \ΩΤΛ07ΛΗ-ΠΔ5 \1658/27226/24-02-2016