• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\126321,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός \Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 \Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015 \630A7LH-50I \85077/3092/23-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\30000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Κτίρια \Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 \Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015 \6ΒΠΔ7ΛΗ-ΤΧΗ \87371/3184/26-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73800,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις \Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 \Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 \ΩΜΦΗ7ΛΗ-ΜΛΞ \86728/3133/25-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\34027,95 \Έδρα Π.Σ.Ε. \Πρόχειρος \Προμήθειες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015 \Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 \6ΦΑΧ7ΛΗ-ΘΚΚ \86732/3134
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\429275,7 \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015 \Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 \Ω4ΖΞ7ΛΗ-ΠΜΨ \3105/24-06-2015