• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\64700,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 \Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015 \ΩΠΣ17ΛΗ-ΞΦΗ \81700/3857/16-06-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\46000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 \Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015 \ΨΞ587ΛΗ-9ΚΗ \81695/3856
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\60000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 \Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 \66BH7ΛH-BA1 \81757/3861
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\80000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 \Τρίτη, 07 Ιουλίου 2015 \7ΓΟΡ7ΛΗ-ΒΨΟ \81794/3863/16-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73500,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 \Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015 \7ΤΘΩ7ΛΗ-38Π \80997/3188