• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1068 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\1200000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016 \Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 \7Ν277ΛΗ-ΛΙ8 \14606/283
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\384871,58€ \Εύβοια \Ανοικτός \Μελέτες \Στατικά, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά, Γεωλογικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά \Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 \Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 \7ΣΦΕ7ΛΗ-Λ2Θ \9032/163/27-01-2016
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\8000,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 \Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016 \69ΓΒ7ΛΗ-ΖΣ0 \8276/351
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\13176,54 \Φωκίδα \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2016 \Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2016 \7X1Ω7ΛΗ-ΧΚ3 \1850/16
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\13866,30€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016 \Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 \6ΥΡΘ7ΛΗ-Τ41 \15-01-2016