• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\480000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015 \Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 \Ω0ΞΘ7ΛΗ-ΑΞ3 \73563/2192/02-06-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73500,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 \Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015 \ΒΥ7Ω7ΛΗ-ΤΜΟ \80074/3141/12-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\150000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 \Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 \7Ω2Ε7ΛΗ-ΑΘΡ \78649/3799/10-06-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\72240,36 \Βοιωτία \Πρόχειρος \Προμήθειες \Μεταφορές & Επικοινωνίες \Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 \Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 \Β8ΠΒ7ΛΗ-56Θ \2572/10-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73800,00€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015 \Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 \84547ΛΗ-ΛΤΡ \77801/2360