• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1068 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\522200 \Φωκίδα \Απευθείας ανάθεση \Μισθώσεις \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2016 \Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016 \7ΖΔΗ7ΛΗ-55Χ \157235/8475
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\95000,00€ \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 \Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 \Ω43Ε7ΛΗ-ΑΟ3 \173245/5554
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\290000 \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016 \Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016 \Β8ΞΨ7ΛΗ-Λ56 \172586/9234
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\80000 \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016 \Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016 \6ΟΣ7ΛΗ-ΖΗΗ \172577/9233
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\11500 \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Είδη ατομικής προστασίας \Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 \Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 \Ω0Θ67ΛΗ-Χ3Δ \173820/6430