• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\67744,45 \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 \Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015 \75Λ77ΛΗ-9ΓΙ \51171/4909/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\110223,14€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \ΩΔΛΕ7ΛΗ-03Φ \51942/3755/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\764350,08€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 \Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 \7ΒΦ57ΛΗ-5ΘΑ \51937/3750/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\243540,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \7ΨΝΟ7ΛΗ-Λ84 \51419/982/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1965,32 € \Ευρυτανία \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 \Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015 \Ω7ΕΣ7ΛΗ-Κ95 \51921/1488/21-04-2015