• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\166,64€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Μισθώσεις \Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \6Φ5Ο7ΛΗ-ΥΕΒ \481/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\5175,90 € \Βοιωτία \Ανοικτός \Μισθώσεις \Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \78ΞΘ7ΛΗ-Γ12 \16105/2014/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\5103,22 € \Βοιωτία \Ανοικτός \Μισθώσεις \Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \6Υ0Ρ7ΛΗ-012 \16103/2014/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\4811,40€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Μισθώσεις \Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 \7Ι1Α7ΛΗ-3ΩΣ \16104/2014/21-04-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\100553,78€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 \Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 \77Η17ΛΗ-ΒΥΗ \50453/1910/20-04-2015