• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 940 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\67752,81 \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορές & Επικοινωνίες \Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015 \Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015 \665Ο7ΛΗ-ΤΔΨ \24477/708/19-2-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\61500,00 \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Καθαριότητα \Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015 \Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 \966/04-02-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\108000,00 \Έδρα Π.Σ.Ε. \Ανοικτός \Προμήθειες \Περιβαλλοντικά \Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2015 \Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2015 \482/2-2-2015
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 10:56

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Π.Ε. Βοιωτίας

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\23000,00 \Βοιωτία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Κτίρια \Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015 \Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015 \7ΛΡΥ7ΛΗ-ΕΛΠ \1107/12-2-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\418540,00 \Ευρυτανία \Ανοικτός \Προμήθειες \Καύσιμα - Λιπαντικά \Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 \Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 \Ω4ΙΚ7ΛΗ-ΠΧΙ \3327/134/12-1-2015