• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1126 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1229799,51€ \Εύβοια \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Φυτοπαθολογικό υλικό \Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016 \Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016 \7Ε397ΛΗ-ΦΡΞ \22445/1915/16-02-2016
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1766,77€ \Ευρυτανία \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 \Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 \7Δ297ΛΗ-Υ43 \24456/566/19-02-2016
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\125,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Μισθώσεις \Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά \Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016 \Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 \ΩΚΩΙ7ΛΗ-6ΚΣ \20488/1288/11-2-2016
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\190000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016 \Τρίτη, 08 Μαρτίου 2016 \7ΚΕΦ7ΛΗ-ΞΕ2 \22248/530
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\600000,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 \Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 \7ΟΝΘ7ΛΗ-Μ2Β \114829/5886/02-09-2015