• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\339647,88€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Μελέτες \Οδοποιΐα, Τοπογραφικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά \Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 \Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015 \6ΛΡΓ7ΛΗ-14Κ \39530/1153/23-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(1 Ψήφος)
\300000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 \Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 \7ΕΦΞ7ΛΗ-Τ7Τ \38199/1167/19-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\44875,32€ \Εύβοια \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορές & Επικοινωνίες \Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 \Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015 \6Ζ2Λ7ΛΗ-2ΣΔ \36095/1545/16-03-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1168,50€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015 \Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015 \Β5ΝΤ7ΛΗ-57Ε \35420/1372/16-3-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\14760,00€ \Φθιώτιδα \Απευθείας ανάθεση \Υπηρεσίες \Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες \Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015 \Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 \7Κ147ΛΗ-Δ6Ξ \33860/1321/11-03-2015