• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1019 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\48207,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015 \Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015 \ΩΟΨΕ7ΛΗ-33Η \85683/4068/23-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\42219,75€ \Εύβοια \Απευθείας ανάθεση \Κτίρια \Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 \Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 \97ΣΟ7ΛΗ-136 \83640/2534
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\85485,00€ \Εύβοια \Απευθείας ανάθεση \Προμήθειες \Κτίρια \Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 \Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 \Ω9ΞΛ7ΛΗ-ΑΧ2 \83641/253518-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\55783,00€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 \Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 \6Π467ΛΗ-ΤΤ7 \83423/3940/18-6-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\64700,00€ \Φωκίδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Ηλεκτρομηχανολογικά \Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 \Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015 \ΩΠΣ17ΛΗ-ΞΦΗ \81700/3857/16-06-2015