• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1119 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\247749,81 \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015 \Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 \ΩΔΠ77ΛΗ-ΗΑΠ \4745/24-09-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\76566,58 \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015 \Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 \Β8Υ27ΛΗ-ΗΛΤ \4744/24-09-2015
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\38000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Μεταφορές & Επικοινωνίες \Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 \Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 \7ΤΩΘ7ΛΗ-ΘΝΚ \124479/4695
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\217076,98€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Προμήθειες \Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός \Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 \Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 \7ΛΗ17ΛΗ-ΛΡ6 \124480/4696
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\67800,00€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οδοποιΐα \Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 \Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 \6Ξ7Θ7ΛΗ-7ΝΨ \124696/6520/22-9-2015