Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2700000,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Υδραυλικά \Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 \Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019 \ΨΚΟ97ΛΗ-ΓΤΤ \3605/161089
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\120.000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 \Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 \Ω7ΒΛ7ΛΗ-ΕΓΣ \15279/8918
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\48000,00€ \Φωκίδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα \Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019 \Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 \162424/2472
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1100000,00€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 \Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 \ΨΧΩ57ΛΗ-ΒΕΖ \3450/155553
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\196494,91€ \Βοιωτία \Ανοικτός \Μελέτες \Τοπογραφικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά \Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 \Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 \6ΨΗΗ7ΛΗ-Θ0Ρ \3446/155336/09-07-2019