• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1126 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\73840,70€ \Ευρυτανία \Πρόχειρος \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020 \Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020 \160177/2747/2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\177430,05€ \Φωκίδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020 \Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020 \158794/2600
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\930000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020 \Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020 \6ΘΔΛ7ΛΗ-ΩΥΟ \157264/2375/06-08-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\400000,00€ \Ευρυτανία \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 \Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 \ΨΞΔΛ7ΛΗ-ΥΥ9 \141818/2155/17-07-2020
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\50000,00€ \Φθιώτιδα \Πρόχειρος \Προμήθειες \Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις \Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020 \Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020 \ΨΣΠ47ΛΗ-ΤΛΞ \156981/5039