• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 961 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\980000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \60Λ87ΛΗ-Δ9Ψ \231383/6401
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1050000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \9ΩΗΜ7ΛΗ-ΖΚΠ \231382/6400
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2150000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \9ΥΨΣ7ΛΗ-Τ1Φ \231388/6404
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1500000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Υδραυλικά \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \ΩΛ597ΛΗ-3ΣΙ \230905/6389
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1400000 \Εύβοια \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 \Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 \6ΚΛΗ7ΛΗ-5ΙΖ \231373/6399