• Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο


  • Ημερολόγιο

    Ημερολόγιο  • Ενεργοί Διαγωνισμοί 1068 δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
Αποτελέσματα Αναζήτησης
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\360000,00€ \Βοιωτία \Διεθνής \Υπηρεσίες \Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 \6Ν9Δ7ΛΗ-ΨΗΟ \96125/2515
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\1000000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 \ΩΔΥΖ7ΛΗ-ΤΜΙ \92354/4961
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(2 ψήφοι)
\12683805,46 \Φθιώτιδα \Διεθνής \Υπηρεσίες \Μεταφορά μαθητών \Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 \6ΙΜΚ7ΛΗ-1Σ2 \94477/3455
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2200000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 \Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 \ΩΔΓΥ7ΛΗ-ΚΝ8 \93653/5033
Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)
\2100000,00€ \Φθιώτιδα \Ανοικτός \Τεχνικά Έργα \Οδοποιΐα \Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 \Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 \Ψ7ΞΟ7ΛΗ-Π47