Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 14:30

Ανακοίνωση πρόσκλησης & κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγ.δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης έργου: Αποκ/ση βλαβών στις Ε.Ο.21 (ΤΜ.Προκόπι-Πήλι),22(ΤΜ.Κήρινθος-ΖωοδόχοςΠηγή-Φαράκλα)&23

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του Ν. 4605/2019) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 21 (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙ-ΠΗΛΙ), 22(ΤΜΗΜΑ ΚΗΡΙΝΘΟΣ – ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ – ΦΑΡΑΚΛΑ) &

23 (ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΚΥΜΑΣΙ)»

 

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Π.Ε. Ευβοίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Χαϊνά 93, 34100, Χαλκίδα

τηλ: 2221353818

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή

Μεταδεδομένα Ανάρτησης
  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1080000,00 €
  • Τόπος: Εύβοια
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
  • Τύπος: Οδοποιΐα
  • Ημ/νία έκδοσης: Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019
  • Ημ/νία λήξης: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019
  • ΑΔΑ: ΩΩ3Ο7ΛΗ-Χ9Ξ
  • Αρ. Πρωτ.: 230930/6392
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 232681/1598
Διαβάστηκε 165 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 14:57