Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 13:23

Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε Ευρυτανίας για το έτος 2019

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)

Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε Ευρυτανίας για το έτος 2019

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Π.Ε Ευρυτανίας , Δ/νση Τεχνικών Έργων 

τηλ:  2237350717, Κατσαντώνη 2 ,36100, Καρπενήσι 

Πληροφορίες: Αθ. Μπίκας , Κων/νος Ντρίβας 

Μεταδεδομένα Ανάρτησης
  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73444 €
  • Τόπος: Ευρυτανία
  • Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
  • Κατηγορία: Υπηρεσίες
  • Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
  • Ημ/νία έκδοσης: Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019
  • Ημ/νία λήξης: Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
  • ΑΔΑ: Ω3ΦΜ7ΛΗ-ΜΥ0
  • Αρ. Πρωτ.: 267511/3346
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 267791/1862
Διαβάστηκε 201 φορές