Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 13:37

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού έργου "Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πολιτικών"

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού έργου "Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πολιτικών"

 

Στοιχεία Επικοινωνίας : 

Π.Ε Εύβοιας , Δ/νση Τεχνικών Έργων 

ΤΗΛ: 2221353842- 2221353818,Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα

Πληροφορίες: Ανυφαντή Γεωργία -Μερτίτη Παρασκευή 

Μεταδεδομένα Ανάρτησης
  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400 €
  • Τόπος: Εύβοια
  • Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
  • Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
  • Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Ημ/νία έκδοσης: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019
  • Ημ/νία λήξης: Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
  • ΑΔΑ: ΩΗΠΟ7ΛΗ-5ΤΓ
  • Αρ. Πρωτ.: 269638/7744
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 270138/1888
Διαβάστηκε 484 φορές