Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 11:42

Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(6 ψήφοι)

Εργασίες κατεδάφισης κτιρίου Π.Ε. Ευρυτανίας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

Τηλ.: 2237352428, Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες: Φακιτσας Βασίλειος

Μεταδεδομένα Ανάρτησης
  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 430000,00€
  • Τόπος: Ευρυτανία
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
  • Τύπος: Κτίρια
  • Ημ/νία έκδοσης: Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018
  • Ημ/νία λήξης: Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
  • ΑΔΑ: ΨΟΣ67ΛΗ-46Λ
  • Αρ. Πρωτ.: 304364/4543/24-12-2018
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 306914/2272
Διαβάστηκε 169 φορές