Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 13:28

Βελτίωση οδικής ασφάλειας - αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά οδικού δικτύου Λημέρι - Γρανίτσα, Π.Ε. Ευρυτανίας

Βαθμολόγηση ενδιαφέροντος
(0 ψήφοι)

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας - αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά οδικού δικτύου Λημέρι - Γρανίτσα, προϋπολογισμού 62.323,29 ευρώ με ΦΠΑ 24%

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π. Ε. Ευρυτανίας,, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

Τηλ.: 2237352429, Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100

Πληροφοριες: Ν. Γενιτσαρόπουλος

Μεταδεδομένα Ανάρτησης
  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 62323,29€
  • Τόπος: Ευρυτανία
  • Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
  • Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
  • Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Ημ/νία έκδοσης: Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019
  • Ημ/νία λήξης: Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
  • ΑΔΑ: 7ΖΘ17ΛΗ-7ΣΨ
  • Αρ. Πρωτ.: 154697/1959/9-7-2019
  • Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 156727/1055
Διαβάστηκε 101 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 13:42